Lotte Nijborg
Lotte Nijborg Nieuws 1 feb 2018
Leestijd: 4 minuten

Judge me Niet: Alle resultaten van het tatoeage-onderzoek

Het tijdperk dat tatoeages worden gezien als asociaal lijkt voorgoed voorbij te zijn. Sterker nog, mensen met tatoeages worden eerder gezien als zelfverzekerd, ambitieus en sociaal dan mensen zonder tatoeages. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd onder ruim 700 respondenten.
De afgelopen maanden onderzocht Lotte wat het effect is van tatoeages op het beeld dat anderen van je hebben. Voor het onderzoek liet ze zichzelf fotograferen zonder tatoeages, met een paar tatoeages en met een sleeve. De ruim 700 respondenten kregen in de enquête willekeurig één van de drie foto’s te zien.

Hier volgen alle resultaten van het onderzoek. Liever alleen de belangrijkste uitkomsten lezen? Dat kan hier.

Resultaten

Leeftijd

Tatoeages bleken geen invloed te hebben op de geschatte leeftijd. Zowel zonder, als met een paar tatoeages, als met een sleeve werd dezelfde leeftijd (28) geschat door ruim de helft van de respondenten (gemiddeld 53,8%).

Bij de foto zonder tatoeages werd echter vaker gekozen voor een jongere leeftijd terwijl met tatoeages eerder werd geneigd naar een oudere leeftijd. Dat kan misschien verklaard worden doordat het feit dat het vaak jaren duurt voordat iemand een hele sleeve op zijn of haar arm heeft laten tatoeëren.

Opleiding

Waar vroeger nog werd gezegd dat mensen met tatoeages ‘een andere (lees: lagere) komaf hebben’ zou je verwachten dat het opleidingsniveau van iemand met tatoeages lager wordt geschat. Maar ook op het geschatte opleidingsniveau bleken tatoeages geen effect uit te oefenen.

Het geschatte opleidingsniveau werd in dit onderzoek zowel zonder als met tatoeages overduidelijk ingeschat op hbo. Gemiddeld 74,7% van de respondenten koos voor dit antwoord. Daarom kunnen we stellen dat het hebben van een tatoeage niets af doet aan het beeld wat mensen hebben over je denk- en leerniveau.

Inkomen

Ook op het gebied van inkomen lijken de vooroordelen geheel te zijn verdwenen. In alle drie de situaties werd een gemiddeld inkomen van 2000-2500 euro geschat door gemiddeld 58,9% van de respondenten. Ook hier bleken de tatoeages geen effect te hebben.

Beroep

Ook qua beroep waren de respondenten in alle drie de gevallen unaniem. De proefpersoon werd ingeschat door gemiddeld 24,4% van de respondenten als iemand die een marketing/communicatie beroep zou uitoefenen. Wel werd make-up artiest en stylist vaker gekozen wanneer er tatoeages zichtbaar waren, terwijl journalist naar voren kwam wanneer er géén tatoeages zichtbaar waren.

Muzieksmaak

Pop kwam zowel zonder tatoeages als met tatoeages als ‘winnaar’ uit de bus. Echter, de overtuiging daalde flink; waar zonder tatoeages gemiddeld 74,3% koos voor pop daalde dat aantal naar ‘slechts’ 29,6% bij de sleeve. Naast pop werd er dan gekozen voor rock en R&B.

tatoeages

Karakter

Bij karakter waren de grootste verschillen te zien. Dit is de top drie van karaktereigenschappen zonder tatoeages:

  1. Vriendelijk
  2. Vrolijk
  3. Sociaal

Wanneer er wél tatoeages zichtbaar waren, zag het rijtje er als volgt uit:

  1. Stoer
  2. Zelfverzekerd
  3. Ambitieus

Wanneer de respondenten de sleeve te zien kregen, werd het volgende geantwoord:

  1. Stoer
  2. Zelfverzekerd
  3. Sociaal

Kortom, tatoeages hebben wel degelijk effect op hoe iemand jou als persoon omschrijft. Sterker nog, je wordt eerder ingeschat als zelfverzekerd en ambitieus. En, sociaal blijft ook in het rijtje staan. Dat mensen met tatoeages eerder een lagere komaf zouden hebben en asociaal zouden zijn, lijkt een opvatting te zijn die volkomen is verdwenen.

Dat wordt ook geïllustreerd aan de hand van de minst gekozen eigenschappen. ‘Brutaal’, ‘hard’, ‘rauw’ en ‘asociaal’ werden bij alle foto’s het minst vaak gekozen als karaktereigenschap.

Als laatste werd in het onderzoek gevraagd om een oordeel te geven door sterren uit te delen (1-5) op verschillende punten:

Knap en hip

Zowel met als zonder tatoeages werd hetzelfde aantal sterren uitgedeeld voor knapheid en hipheid; vier. Daarom kunnen we stellen dat tatoeages geen effect hebben op hoe knap of hip iemand wordt bevonden.

Girlfriend material

Indien je tatoeages laat zetten, word je minder snel gezien als de ideale schoondochter. Waar zonder tatoeages vier sterren werden uitgedeeld bij de vraag in hoeverre de ideale schoondochter was, veranderde dit aantal naar drie sterren indien er wel tatoeages zichtbaar waren.

Beste vriendin

Ook wil iemand je minder snel opnemen in zijn of haar vriendengroep. Ondanks dat je zoals eerder gezegd bewezen wel wordt gezien als een sociaal persoon, zeker met een sleeve. Als potentiële beste vriendin scoren mensen met tatoeages echter nét wat minder goed. Ook hier werden er gemiddeld drie sterren uitgedeeld indien er tatoeages zichtbaar waren in plaats van de vier sterren zonder tatoeages.

Dit tatoeage onderzoek is de eerste in de reeks ‘Judge me Niet’ van Beautify.nl. Abonneer je op het YouTube kanaal om alle volgende Judge me Niet-video’s te bekijken.

Reageer op artikel:
Judge me Niet: Alle resultaten van het tatoeage-onderzoek
Sluiten