Emma Toussain
Emma Toussain Relaties 22 mei 2024
Leestijd: 3 minuten

Deze beroepen zijn het meest aantrekkelijk in de datingwereld

Basisschoolleraar, verpleegkundige, ingenieur, computerwetenschapper of opvoedkundige. Welke beroepen definiëren we als man of vrouw als aantrekkelijk? Kennelijk zijn onze wensen daarin conservatiever dan dat we in deze moderne maatschappij wellicht dachten.

Uit nieuw Duits onderzoek blijkt dat jouw beroepskeuze ook invloed heeft op jouw kansen op de datingmarkt. Socioloog Lena Hipp deed onderzoek naar de aantrekkelijkheid van beroepen. En wat bleek? Iedereen die voor een gender-atypische baan kiest, betaalt een prijs, vertelt ze tegen het Duitse Der Spiegel

Vrouwen nog conservatiever dan mannen

Hoewel wij in deze geëmancipeerde maatschappij vrouwen aanmoedigen om techniek te studeren en mannen prijzen als zij de verpleging ingaan, behaalt men op de datingmarkt minder succes met zo’n beroep.

Hoewel deze conservatieve denkwijze voor zowel mannen als vrouwen op liefdesgebied geldt, wordt de man het zwaarst afgestraft. De partnerkeuze van vrouwen blijkt nog conservatiever te zijn dan die van mannen.

Onderzoek naar succes van ‘mannenbanen’ en ‘vrouwenbanen’

Voor het onderzoek ondervroegen de onderzoekers ruim een miljoen Duitsers tussen de 28 en 65 jaar oud. Heteroseksuele vrouwen met ‘mannenbanen’ woonden minder vaak samen met een partner dan andere vrouwen. De kans daarop is vijf procent kleiner. Voor mannen in een typische ‘vrouwenbaan’ is het effect extremer: de kans dat zij een woning delen met een vrouwelijke partner is bijna tien procent lager dan bij mannen met een ‘mannenbaan’.

Ook maakten de onderzoekers datingprofielen van van dezelfde personen met verschillende beroepen. Dezelfde vrouw of man was dan basisschoolleraar of ingenieur. En je voelt hem al aankomen. De vrouwelijke ingenieur en de mannelijke basisschoolleraar hadden minder succes dan de mannelijke ingenieur en de basisschoolerares. De mannelijke basisschooleraar werd het hardst afgestraft. Overigens werd dit getest in een aantal grote Duitse steden, dat de onderzoekers als niet-conservatieve omgeving bestempelen.

Conservatiever verlangen datingmarkt

Wat zien wij als typische vrouwenbanen? Hierbij kun je denken aan lerares, opvoeder of verpleegster. En onder mannenberoepen vallen bijvoorbeeld: computerwetenschapper, werktuigbouwkundig ingenieur of industrieel monteur. Overigens concludeerden de onderzoekers dat ons uiterlijk de invloed van onze beroepskeuze kan temperen. Voor bijzonder aantrekkelijke mannen en vrouwen had de beroepskeuze geen tot weinig effect. „Iedereen die er goed uitziet, is sexy, zelfs als basisschoolleraar.”

Maar er was nog een opvallend onderzoeksresultaat. Vrouwen denken zelf ook dat vrouwen met een ‘vrouwelijk beroep’ meer succes hebben op de datingmarkt. Terwijl vooral jongere en hoogopgeleide mannen geloven dat mannen met een niet-conservatieve beroepskeuze meer succes hebben. Oudere en laagopgeleide mannen geloofden dat trouwens niet. „Het is goed mogelijk dat de tijdgeest de jongere en hoogopgeleide mannen blind heeft gemaakt voor de daadwerkelijke nadelen van non-conformistisch rolgedrag. Het bewustzijn van deze mannen is breder dan het verlangen van vrouwen.”

Klassieke genderrollen

Als mannen minder verdienen dan hun vrouwen, lijkt dat voor beide partijen onaangenaam, blijkt al uit eerdere onderzoeken die Der Spiegel opsomt. Het beeld van een aantrekkelijke man is nog steeds verbonden met professioneel en economisch succes. Mannen zijn gelukkiger als ze de klassieke genderrol vervullen, net als hun partners. Dat geldt ook voor vaders en moeders. Vaders zijn ongelukkiger als ze minder werken dan hun partner, moeders zijn ongelukkiger als ze meer werken dan hun partner.

Zowel mannen als vrouwen lijken het psychologisch belastend te vinden om af te wijken van het gedrag dat aan hun geslacht wordt toegeschreven. Hipp legt uit hoe dat komt. „Typisch vrouwelijke banen kunnen vrouwen vrouwelijker doen lijken omdat ze karaktereigenschappen benadrukken die over het algemeen als vrouwelijk worden beschouwd: gevoelig, zorgzaam, sociaal.” En dat is kennelijk wat veel mannen op de datingmarkt zoeken. „Typisch mannelijke beroepen worden daarentegen geassocieerd met het tegenovergestelde: assertiviteit, rationaliteit, kracht.”

Meest aantrekkelijke beroepen

En welke beroepen we als ultiem aantrekkelijk beschouwen? Vrouwen slaan aan op mannen met ambachtsberoepen. En mannen prijzen vrouwelijke artsen of verpleegkundigen.